סבונים של לקוחותינו

/album/%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/img-1885-jpg/

—————

/album/%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/img-1903-jpg/

—————

/album/%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/img-1923-jpg/

—————

/album/%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/img-1925-jpg/

—————

—————


סבונים בעבודת יד

/album/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/image-jpg51/

—————

/album/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/a6a01348656952c970c01538ed7fbaf970b-500wi-jpg/

—————

/album/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/milo-jpg/

—————

/album/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/a1-1-1-jpg/

—————

—————


סדנה להכנת סבונים

/album/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/img-0816-jpg/

—————

/album/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/img-0818-jpg/

—————

/album/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/img-0820-jpg/

—————

/album/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/img-0822-jpg/

—————

—————